06 16 86 86 97‬ info@tharpa.nl

Privacy Statement

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Thirza van de Hoef – Tharpa-zijnsontwikkeling
Tharpa-zijnsontwikkeling
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Tharpa- zijnsontwikkeling. Tharpa-zijnsontwikkeling richt zich op counseling, coaching en zijnsonwikkeling (yoga, trainingen)
Denk hierbij aan levenspadcoaching of yogalessen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Tharpa-zijnsontwikkeling verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Tharpa-zijnsontwikkeling, neem dan gerust contact op!
info@tharpa.nl | 06 16 86 86 87
Kerkdijk 25B | 3615 BA | Westbroek
Btw. Nr. 189552062B02 | KVK Nr. 53399641
Tharpa-zijnsontwikkeling is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Thirza van de Hoef

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Tharpa-zijnsontwikkeling. Deze worden hieronder toegelicht.
Doel gegevens
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Tharpa-zijnsontwikkeling stuurt via e-mail nieuwsbrieven of informatie over afspraken of lessen.
Verder verstuurd Tharpa-zijnsontwikkeling mails aangaande • Het verlenen en factureren van onze diensten;
• Het verstrekking van informatie of aanbiedingen
Deze nieuwsbrieven en e-mails zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het adresboek van Tharpa-zijnsontwikkeling. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Tharpa-zijnsontwikkeling via de telefoon of via de e-mail. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, eventueel om je adres, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Ontvangers
De gegevens die Tharpa-zijnsontwikkeling ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Mail
De nieuwsbrieven worden verzonden via de mail van Tharpa- zijnsontwikkeling. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief of de mailinglist, wordt jouw e-mailadres en naam opgeslagen in de daarvoor bestemde mailinglijst.
02. Yourhosting
De e-mail van Tharpa-zijnsonwikkeling wordt gehost bij Yourhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting.
03. Word Press
De website en back-ups van de website worden gehost bij Word Press. Gegevens die jij achterlaat op de website van Tharpa- zijnsontwikkeling zijn op de servers van Word Press opgeslagen.
Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Tharpa- zijnsontwikkeling, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling
jouw gegevens langer moeten bewaren.

01.Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in het mail- adresboek van Tharpa-zijnsontwikkeling. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@tharpa.nl
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Tharpa- zijnsontwikkeling via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e- mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Tharpa-zijnsontwikkeling of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een
wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Tharpa-zijnsontwikkeling vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Tharpa-zijnsontwikkeling. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Tharpa-zijnsontwikkeling. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen door een mail te sturen naar info@tharpa.nl
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Tharpa-zijnsontwikkeling opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Tharpa-zijnsontwikkeling al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Tharpa-zijnsontwikkeling vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Tharpa-zijnsontwikkeling niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Tharpa-zijnsontwikkeling jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@tharpa.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
Tharpa-zijnsontwikkeling verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van de diensten van Tharpa- zijnsontwikkeling via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan Tharpa-zijnsontwikkeling de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Tharpa- zijnsontwikkeling met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten
Tharpa-zijnsontwikkeling behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Tharpa- zijnsontwikkeling dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Tharpa-zijnsontwikkeling te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@tharpa.nl | 06 16 86 86 87
Kerkdijk 25B | 3615 BA | Westbroek
Btw. Nr. 189552062B02 | KVK Nr. 53399641