06 16 86 86 97‬ info@tharpa.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij Tharpa kun je, wanneer je net begint, losse lessen nemen en daarna wordt je geacht een 10- lessenkaart á Euro 165,- aan te schaffen. De 10 lessenkaart is persoonsgebonden.
Losse lessen dienen contant (liefst gepast) en voor iedere les te worden voldaan.
De betaling van een 10-lessenkaart geschiedt middels internet-bankieren, ovv van 10-lessenkaart + je naam en achternaam.

Na iedere negende les van de kaart dient het bedrag van de nieuwe kaart overgemaakt te worden op de rekening van Tharpa – zijnsontwikkeling. Voor aanvang van de nieuwe kaart dient het bedrag op de rekening van Tharpa te zijn bijgeschreven.

De kaart geeft recht op groepslessen die worden aangeboden door docenten van Tharpa en die plaats vinden in ruimtes gehuurd door Tharpa. Als student ben je niet gebonden aan één vaste les per week. Je kaart wordt bijgehouden door de docent.
De 10-lessenkaart is 12 weken geldig. Dit is met inbegrip van de korte vakanties.

Na 12 weken verloopt de kaart en dient een nieuwe kaart te worden aangeschaft. Hierop wordt slechts een uitzondering gemaakt in geval van ernstige en aantoonbare blessures.
Tijdens de zomerstop van Tharpa wordt de kaart bevroren.

Tijdens feestdagen (zoals Sinterklaas, kerst, oud&nieuw, pasen, pinksteren, koninginnendag, 4&5 mei) vervallen de lessen. De lessen kunnen ingehaald worden op een ander tijdstip.
In schoolvakanties vervallen over het algemeen de lessen. Informatie daarover ontvang je ruim voor de desbetreffende vakantie.

Wanneer je een vaste les volgt is aanmelden niet nodig. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor de les dan graag, indien mogelijk een dag van te voren, een afmelding via de mail of gsm. Mocht je wisselen van lessen dan graag minimaal een dag voor aanvang van de les aanmelden.

Voor de les heb je geen schoenen nodig.
Wel een mat. Er zijn matten beschikbaar bij de studio. Deze zijn voor mensen die een proefles komen volgen of mensen die hun mat een keer vergeten zijn. Mocht je vaker komen dan is een eigen mat verplicht. Bij aanschaf gaat het om een ‘anti-slip’mat. Voor de easy flow lessen is het nodig dat je, naast een mat, een bolster aanschaft. Beiden zijn te vinden op internet of in een yogashop.

Teruggave van betaald lesgeld is niet mogelijk.

Voor privélessen/-sessies geldt een ander tarief.. Deze kun je vinden op de website of kun je via de mail/telefonisch opvragen bij Thirza van de Hoef.  Privélessen/-sessies worden direct na de les contant afgerekend of je kunt een factuur krijgen. De allereerst les of sessie dien je ter plekke contant te betalen.
Voor workshops gelden verschillende tarieven. De tarieven worden bekend gemaakt zodra de workshop wordt aangekondigd. Betaling van de workshop dient ruim voor de workshop te worden voldaan via internet-bankieren of contant (liefst gepast) bij de desbetreffende docent. Via de betaling is je plaats in de workshop gegarandeerd. Contante betaling vlak voor de workshop is mogelijk. Je plek is dan niet gegarandeerd tot je betaald hebt. Mocht de les dan vol zitten behoudt de docent zich het recht voor je te weigeren voor de les.

Bij verhindering voor je groepsles, privéles/-sessie dien je minimaal 24 uur van te voren je deelname te cancelen. Bij workshops is dit minimaal 48 uur. Bij niet, of niet tijdig, afmelden is Tharpa genoodzaakt het verschuldigde bedrag van de sessie of workshop in rekening te brengen. Tharpa behoudt zich het recht voor om bij workshops, bij te weinig aanmeldingen, de workshop te cancelen. Uiteraard vindt er dan restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

Bij retraites geldt het volgende beleid: aanmelding geschied via de mail. Na aanmelding krijg je van Tharpa een bevestiging. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn gaat de retraite door en ontvang je een factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te voldoen. Na betaling is je plek gereserveerd. Je dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Bij afzegging van de retraite tot twee maanden voor de datum betaal je 65% van het retraitebedrag. Bij afzegging binnen deze twee maanden betaal je het volledige bedrag. Mocht door omstandigheden de docent, die in eerste instantie mee zou gaan, niet mee kunnen zal Tharpa zorg dragen voor een goede, vervangende docent. Er vindt dan geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Deelname aan de lessen, privélessen, coaching, workshops en retraites geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Tharpa en de docenten accepteren geen aansprakelijk voor eventueel geleden schade in de vorm van blessures of enig ander letsel. Wanneer je medische klachten hebt raadpleeg dan eerst een arts alvorens aan de lessen deel te nemen. Eventuele klachten dienen tevens altijd vóór de les aan de docent gemeld te zijn.

Laat geen waardevolle spullen achter in de algemene ruimtes.
Tharpa accepteert geen aansprakelijkheid bij diefstal en/of verlies van eigendommen.

Bij inschrijving en start deelname aan de lessen/workshops/sessies/trainingen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Tharpa.

Tharpa – zijnsontwikkeling
Kerkdijk 25A
3615 BA Westbroek
IBAN: NL58 RABO 0123.5585.81
Btw nummer:189552062B02
Ingeschreven bij KvK Midden-Nederland.. KvK-nummer: 53399641

Voor aanmeldingen en afmeldingen: e-mail: info@tharpa.nl
gsm: 06 16868697

Bij opzeggingen:
gsm: 06 16868697 (niet via app of sms!)